Press "Enter" to skip to content

Latvijoje klientų mokėjimų negrynaisiais pinigais apimtis padidėjo 4,1 proc.

Per pirmąjį 2019 m. pusmetį Latvijos mokėjimo paslaugų teikėjai (kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, mokėjimo įstaigos, „Latvijos bankas“, „Latvijos paštas“ ir iždas) įvykdė 262,1 mln. klientų negrynųjų mokėjimų, kurių bendra vertė – 92,8 milijardo eurų. Tai sudaro vidutiniškai 1,4 mln. mokėjimų, kurių vertė 512,6 mln. Eurų per dieną. Bendra klientų mokėjimų negrynaisiais pinigais apimtis padidėjo 4,1 proc., tačiau bendra mokėjimų vertė sumažėjo 5,6 proc., palyginti su antruoju 2018 m. pusmečiu.

Būtent tokius dumenis rugpjūčio 26 dieną paskelbė Latvijos Bankas. Verta paminėti, jog populiariausi klientų negrynaisiais mokėjimai buvo mokėjimai kortelėmis ir klientų kredito pervedimai, sudarantys atitinkamai 64,4% ir 35,4% visos negrynųjų mokėjimų sumos.

Norėdami užtikrinti mokėjimą kortelėmis, Latvijos mokėjimo paslaugų teikėjai 2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje buvo išdavę 2,2 mln. mokėjimo kortelių (vidutiniškai 1,2 kortelės vienam gyventojui), ir dauguma jų buvo kortelės, turinčios debeto funkciją.
Visuomenei buvo prieinama 41,9 tūkst. prekybos vietų kur galima atsiskaityti kortele (POS arba point-fo-sale) ir 949 bankomatų.

Įdomus faktas yra tas, jog pagal pateiktus Latvijos Banko duomenis yra akivaizdu, jog šalyje mažėja bankomatų skaičius. 2016-aisiais metais jų šalyje buvo 1 031, t.y. 82 bankomatais mažiau. Galbūt tai susiję su emigracija arba vartotojų perėjimu į skaitmeninį finansų valdymą ir vis daugiau operacijų atliekama internetu (pirkimas internete ir kt.).

Latvijos mokėjimo paslaugų teikėjų atidarytų klientų mokėjimo sąskaitų skaičius 2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė vidutiniškai 3,5 mln., arba vidutiniškai 1,9 mokėjimo sąskaitos vienam gyventojui.

Pastebėtina, kad per 2019 m. pirmąjį pusmetį per „Latvijas Banka“ sukurtą ir prižiūrimą momentinių mokėjimų infrastruktūrą buvo apdorota 2,6 mln. momentinių mokėjimų, kurių vertė 477,2 mln. EUR.

Kliento tarptautinių mokėjimų santykis su BVP Lietuvoje augo

Remiantis Europos centrinio banko sudaryta centrinio banko mokėjimų statistika, apskaičiuotas klientų tarptautinių mokėjimų ir euro zonos šalių BVP santykis 2017 ir 2018 m. Latvijoje visų klientų tarptautinių mokėjimų santykis su BVP sumažėjo nuo 3,6 iki 2,2 (taigi, klientų tarptautinių mokėjimų vertė buvo 2,2 karto didesnė nei BVP 2018 m.).

Tuo pat metu 2018 m. minėtas santykis Estijoje išliko nepakitęs nuo 2017 m. ir sudarė 2,1, o Lietuvoje – šiek tiek padidėjo nuo 1,0 iki 1,1. 2018 m. didžiausias kliento tarptautinių mokėjimų santykis su BVP užfiksuotas Liuksemburge (16,5), Maltoje (9,9), Nyderlanduose (6,5), Belgijoje (3,9), Vokietijoje (3,4), Kipre (2,7) ir Prancūzijoje (2,7). 2.4). Kitose euro zonos šalyse 2018 m. užfiksuotas šiek tiek mažesnis santykis nei Latvijoje.

Išsamią tarpbankinių mokėjimo sistemų veikimo, mokėjimo priemonių plėtros ir kitų sričių, kurios yra grįstos negrynaisiais mokėjimais, ataskaitą galima rasti Latvijos Banko tinklalapyje.

Clinica.

Įvertink ⭐

Comments are closed.