Press "Enter" to skip to content

Šakiuose startavo aktyvios sportinės veiklos visuomenei

2022- 2024 įgyvendinamas projektas „Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse“ SRF-FAV-2022-1-0017. Nuo spalio mėnesio į aktyvias fizines veiklas buvo kviečiami vaikai ir suaugusieji.

Sieks ilgalaikių pokyčių

 Ieškojome naujų veikos formų, įkvėpti žmones judėti, gyventi sveikai“, – sako projekto organizatoriai, kurių rengiamuose užsiėmimuose jau sudalyvavo 24 vaikai ir 12 suaugusiųjų. Projekto eigoje, prasminguose susitikimuose, vykusiuose Šakiuose, Kęstučio g. 9, veikiančiame sporto klube, žmonės dalyvavo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklose, kurios skatino aktyviai gyventi, taisyklingai maitintis, sportuoti, o kartu ir  stiprino psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą, ugdė sąmoningą vaikų ir suaugusiųjų požiūrį į fizinį aktyvumą, taip prisidedant prie ilgalaikių pozityvių sveikatos stiprinimo srities pokyčių.

Asociatyvi J. Petriko nuotr.

Atlikta esamos situacijos analizė

Prieš rengiant projektą buvo gilintasi į esamą situaciją, kuri gana liūdinanti. Apžvelgę tyrimų duomenis, projekto rengėjai pastebėjo, jog pastaruoju metu stebina itin žemas vaikų susidomėjimas fiziniu aktyvumu, motyvacijos ir sąmoningumo stoka. Šakių rajono Visuomenės sveikatos biuro parengtoje (prieinama VSB svetainėje) Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos rodiklių ataskaitoje, kurioje pateikiami apibendrinti 2020 m. visose Lietuvos savivaldybėse atlikto 5,7,9 kl. mokinių gyvensenos tyrimo rezultatai, rodo, jog Šakių r. moksleiviai nėra fiziškai aktyvūs, ypač nesidomi fizine veikla po pamokų. Net 31,7 proc. devintų klasių moksleivių, dalyvavusių tyrime, yra nurodę, kad jie kasdien 4 ir daugiau val. praleidžia prie ekranų (televizorius, kompiuteris, telefonas). Tam, kad pagerinti esamą situaciją, buvo būtina imtis veiksmų.

Suteikė naujų žinių

Projekto išsikeltas tikslas –  didinti mokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo lygį Šakių r. savivaldybėje pereinant nuo fragmentuotų žinių teikimo link sąmoningo ir atsakingo požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymo taip skatinant didesnį vaikų ir jų artimųjų susidomėjimą fizinio aktyvumo veiklomis. Užsibrėžtą siekį įgyvendinti padeda jau surengti ir ateityje planuojami užsiėmimai. Nuo spalio mėnesio įvyko 36 užsiėmimai Šakių miesto gyventojams, juose dalyvavo 24 vaikai ir 12 suaugusiųjų. Visi dalyviai labai palankiai atsiliepė apie veiklas, jie akcentavo, kad kiekvienas užsiėmimas suteikė daug naujų žinių, sportas ir sveika gyvensena tapo labiau pažini, o profesionalūs lektoriai užsiėmimus vedė labai įdomiai.

Atsakingi tėvai

Dėl žemo vaikų fizinio aktyvumo didelė atsakomybė tenka ir jų artimiems žmonėms: tėvams, pedagogams. Nuo jų požiūrio į fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, nuo jų žinių šiais klausimais lygio labai priklauso vaikų sveikata ir fizinis aktyvumas. Deja, šiuolaikiniai tėvai ir mokytojai, kurie turėtų rodyti pavyzdį, dėl savo fizinio pasyvumo, didelio užimtumo, nesusigaudymo ar abejingumo vaikų fiziniam aktyvumui neskatina, o kartais net slopina jų pomėgį fiziškai lavintis. Siekiant projekto tikslo – skatinti vaikų susidomėjimą fiziniu aktyvumu, veiklose buvo kviečiami dalyvauti mokytojai, vaikų tėveliai, kurie formuotų gražų pavyzdį savo pačių aktyviu buvimu.

Įsilieti į kompleksines veiklas

Šis projektas naujas ir unikalus tuo, kad papildė rajono įprastinę vykdomą veiklą nauja, bet nuo sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo neatskiriama sritimi – fizinio raštingumo ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo seminarais, kuriuose ne tik mankštinamasi kartu, bet ir aptariamos sveikos gyvensenos galimybės.  Rengiant veiklas bendradarbiavo net du – Šakių rajono ir Kazlų Rūdos Visuomenės sveikatos biurai,  kuriuose dirbantys specialistai koordinavo veiklas, kvietė visuomenę į jas. Projektas į gyventojų fizinį aktyvumą pažvelgė kompleksiškai, per vaikus, suaugusiuosius, jų buvimą kartu. Užsiėmimuose sudalyvavę suaugusieji sukaupė žinių, kurias taikys ir savo šeimose, ugdant sveikai gyvenančias ir atsakingas asmenybes.

Planuojamos veiklos

Projekto veiklos tęsis ir kitais metais dar įdomiau, aktyviau. Mat projekto eigoje įsigyti specialūs virtualios realybės akiniai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinius vaikus labiausiai motyvuoja IT. Virtualūs akiniai leis imituoti (modeliuoti) įvairias sporto šakas ir žaidimus (tenisą, futbolą, beisbolą, kovines sporto šakas, komandinius aktyvius žaidimus. Naudojant šią inovatyvią technologiją tikimąsi vaikus labiau sudominti irmotyvuoti dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, jiems maloniu būdu atrasti jų poreikius ir galimybes labiausiai tenkinančias sporto šakas, pakeisti pasyvų žiūrėjimą į ekranus į aktyvias veiklas panaudojant IT. Tad sekite Šakių rajono visuomenės sveikatos biuro pranešimus ir aktyviai registruokitės į būsimus užsiėmimus.

Bus vykdomos šios projekto veiklos :

  • Fizinio aktyvumo didinimo stovyklos vaikams ir jų artimiesiems ;
  • Vaikų fizinio raštingumo ugdymo ir motyvacijos didinimo užsiėmimai ;
  • Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo ugdymo užsiėmimai ;
  • Integruoto fizinio aktyvumo įgūdžių didinimo užsiėmimai ;
  • Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai ;
  • Kompleksiniai sporto sklaidos renginiai vaikams ir jų artimiesiems ;
  • Tarprajoniniai fizinio aktyvumo skatinimo renginiai .

Projektas  „VAIKŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ FIZINIO RAŠTINGUMO DIDINIMAS KAZLŲ RŪDOS IR ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS“ SRF-FAV-2022-1-0017 finansuojamas Sporto rėmimo fondo ir projekto partnerių lėšomis.

Comments are closed.